Uspješno završen projekat ''Ronjenje kao novi vid avanturističkog turizma u Nacionalnom parku Una''

Program Federalnog Ministarstva okoliša i turizma "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" za 2017. godinu

Uz financijsku podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Una RC Kiro rafting je u saradnji sa Centrom za održivi razvoj COR Bihać uspješno završio implementaciju projekta "Ronjenje kao novi vid avanturističkog turizma u Nacionalnom parku Una".

Cilj projekta je bio da se unaprijedi turistička usluga Una RC Kiro rafting kluba, odnosno da novi turistički proizvod ronjenje doprinese povećanju atraktivnosti lokaliteta.

Zahvaljujući usoješnoj saradnji Unsko-sanski kanton sad ima i ronjenje kao turističku ponudu, te sad možemo uživati i u podvodnim ljepotama i čarima rijeke Une.